Poľovníctvo na Slovensku

Slovenská poľovnícka komora ( „SPK“) je jednotná profesná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Image

Jeleň

Z našho lesa na vrchoch
0
Počítadlo