Isteže každý poľovník má svoje zážitky .... Dolesa nechoď, kdo nemáš citu   ničivé snahy kto máš!   Vyhni stromu, zveri lúk svitu,   ak ich v srdci nemáš!’’ Prvé poľovnícke spolky začali vznikať začiatkom dvdsiatich rokov nášho storočia. Členovia prenajímali večšinou obecné a mestské revíry prostredníctvom licitácie. Licitačný oznam bol uverejnený v úradných novinách napr. v Trenčianskej župe. Jednotlivé revíry sa prenajímali cca za poplatok zhruba od 60 Kčs až 499 Kčs. Prírodné krásy stredného Považia. Celý kraj  je vlastne malebným údolím, ohraničený na severe pohorím Javorníkov s najvyšším vrchom Veľký Javorník, 1071 m. n. m., ktoré od Bielej vody pokračuje juhozápadným smerom Bielymi Karpatmi. Obidve pohoria súčastne tvoria hranicu s Českou republikou. Južnú hranicu vytvárajú Strážovské vrchy s dominujúcim Strážovom, 1213 m. n. m. Prírodné krásy stredného Považia sú predmetom záujmu najme turistov a poľovníkov. © Filadelfi Milan  2018