Rôzné nastavenia pre WWB ver. 14.
Štandardne sú programové súbory nainštalované do priečinka
C: \ Program Files \ WYSIWYG Web Builder 14 \
Všetky vaše osobné súbory (projekty, šablóny, rozšírenia, témy atď.) Budú uložené v priečinku dokumentov:
My Documents \ WYSIWYG Web Builder \
Správce cstránek:
Vytvoriť novú stránku.Po otvorení WWB napr.ver.14 V ľavo hore kliknem na prvú ikonu Nová webová stránka, pomenujem ju a uložím do adresára
Projektywwb F:/ u mňa. V pravo Správce stránek sa  za ikonov domček objaví pomenovanie novej domovskej stránky. Napr ako vidíme teraz Pomoc pre WWB, tam je index, postupne môžeme pridávať ďalšie zložky cez ikonu Nová zložka, ktorú poklknutí môžeme premenovať napr. Zverina a podobne.
Úvod do správcu stránok Správca:

lokality je možné použiť na pridávanie, úpravu, odstránenie a usporiadanie stránok vašej webovej stránky. Ak má vaša webová stránka viac ako jednu stránku, musia byť všetci súčasťou toho istého projektu projektu Web Builder. Súbor projektu má príponu
.wbs ( w EB B uilder s ITE).

Tip: Uistite sa, že všetky stránky webových stránok sú súčasťou toho istého projektu, tým Web Builder "vie", že stránky patria k sebe a vytvárajú optimálne HTML pre vaše webové stránky.

Webové stránky majú vždy domovskú stránku, ktorá sa zvyčajne nazýva index, preto z tohto dôvodu Web Builder automaticky pridá túto stránku do každého nového projektu. Názvy položiek (stránok) v strome stránok sú skutočné názvy súborov cieľových súborov HTML, takže ak ste pomenovali stránku 'index', publikuje sa ako index.html .
Neoznačujte svoju domovskú stránku "Index", "INDEX" alebo "Domov", tým sa zamieňa webový server.

Dôležitá poznámka:
Informácie v Správcovi stránok nepredstavujú priečinok na pevnom disku, ale štruktúru zverejnenej webovej stránky! Stránky a priečinky v Správcovi stránok sa vygenerujú pri zverejňovaní webových stránok. Informácie o štruktúre stránok a stránok budú uložené v súbore..  Pridané slovo
Skúška
kuko12.2.2
menu