Isteže každý poľovník má svoje zážitky
Tu budem uvádzať  o poľovačke na Považí v okolí Považskej Bystrice.
Venovanie mojim
kamarátom
Je to už dosť rokov a moji
starší poľovníci už odišli, z
našich radov. Z nich sme
zostali už len dvaja nad 70
rokov.
Pekná odmena
Len pre ilustráciu, ako sa
zachovajú kamaráti-
poľovníci. Aby mohli prijať
nových členov
(podnikateľov) Tak
jednoducho nás starých
vyhodili zo združenia že
sme sa nezúčastnili
brigády. Aspoň toľko úcty
by mohli mať, že nás
nechajú ako čestných
členov, lebo my sme
založili PZ. Nesťažujem sa,
lebo už by som tam
nechcel byť. Pamätajte, že
aj Vy ráz budete starší. A
tak nezabúdajte na starých
kamarátov-poľovníkov.
Nikdo nebude žiť 100
rokov, aby tam bol navždy.
My sme si vážili starých a
ponechali sme im čestné
členstvo bez odstrelu zveri,
okrem škodnej, nech majú
radosť. Ale stanovy a
domáci poriadok museli
dodržiavať.
© www.filadelfi.eu & Milan FILADELFI 2013. Všetky práva vyhradené, :: filadelfi.eu webdesign: Milan FILADELFI
“Do lesa nechoď, kdo nemáš citu,
ničivé snahy kto máš!
Vyhni stromu, zveri lúk svitu,
ak ich v srdci nemáš!”
Vaši pytliaci všetkých čias. (už prevychovaný !!!)
                         
Celý kraj je vlstne malebným údolím, ohraničený na severe
pohorím Javorníkov s najvyšším vrchom Veľký Javorník,
1071 m. n. m., ktoré od Bielej vody pokračuje juhozápadným
 smerom Bielymi Karpatmi. Obidve pohoria súčstne tvoria
hranicu s Českou republikou. Južnú hranicu vytvára Strážovská
hornatina s dominujúcim Strážovom, 1213 m. n. m.
Prírodné krásy stredného Považia sú predmetom záujmu najmä
poľovníkov, veď počas poľovníckeho práva ich neustále obklopujú
 a zážitok z nevšednej záľuby o to viac umocňujú, Je šťastím
okolia Považskej Bystrice, že ich toľko má.
Problém pytlactva
Problém pytliactva sa už
riešil  za Márir Terézie,
ktorá vydala zákon proti
pytliactvu. Pytliakov ktorí
ulovili vysokú zver,
posielala do pevnosti, kde
museli 2 až 4 roky trpiť v
putách. Ak pytlačili v
skupinách, hrozilo im buď
desať rokov nútených prác
v putách alebo
vypovedanie z krajiny na
večné časy. Patentom z 9.
12. 1774 povolila cisárovná
poľovníkom právo prvého
výstrelu proti ozbrojeným
pytliakom, atď..
Nebola to teda žiadna
sranda v tých časoch!!!
Ako to vlastne bude, ukáže čas
kedy v roku 1012 sa budú u nás
tvoriť nové PZ.
Prvé poľovnícke spolky začali
vznikať začiatkom dvadsiatich
rokov nášho storočia.
Členovia prnajímali väčšinou
obecné a mestské revíry
prostredníctvom licitácie.
Licitačný oznam bol uverejnený
v úradných novinách napr. v
Trenčianskej župe. Jednotlivé
revíry sa prnajímali cca za po-
platok zhruba od 60Kčs až
499Kčs.
Ako to bude v skutočnosti vyze-
rať uvidíme. Iná doba iný mrav.