Homepage          What's New?          About Me          Hodiny          Links          Contact
Prvá Správa
Dnes to Slovenské poľovníctvo
bohužiaľ je všeliaké.
Vitajte

Strážovské vrchy sú súčasťou krajinného celku vo Fatransko-tatranskej oblasti. Ležia v oblasti medzi Trenčínom a Žilinou. V najdlhšom smere od juhu smerom na severovýchod dosahuje pohorie dĺžku 50 km, šírku viac ako 30 km a jeho celková rozloha je 900 km štvorcových.

Na západe a severozápade sú Strážovské vrchy ohraničené Považským podolím, na severe Súľovskými vrchmi (tieto sú začlenené ako samostatná súčasť do CHKO Strážovské vrchy) a Žilinskou kotlinou, na severovýchode Malou Fatrou, na východe Hornonitrianskou kotlinou.
Druhá Správa
Načo sú dve organizácie ktoré
riadia poľovníctvo na
Slovensku?.
Tretia Správa
Blablabla.....
Nádherný pohľad na tokajúceho hlucháňa za svitania na jeho hradovisku, pod ním najdete trus a smolu čo je nezvratný dôkaz tokaniska hlucháňa.
Poľovníctvo v Strážovských vrchoch.

SPZ činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných jednotiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov. Organizačné jednotky majú vlastnú právnu subjektivitu a konajú vo svojom mene.
RgO SPZ tvoria všetky PZ SPZ, ktorých revír sa nachádza v územnej pôsobnosti administratívnych hraníc príslušného okresu, PZ bez revíru zriadené RgO SPZ a členovia SPZ, ktorí sú v RgO SPZ evidovaní.
SPZ chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.
Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia Stredné Považie, sídlo ul. Podhlinie 1159/15, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00418781 je podľa § 32 ods. 1, 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona.
 
Sobota 25.4.2020
Website Name
Strážovské vrchy
Copyright © 2020 by "Filadelfi Milan"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: filadelfi@filadelfi.eu