Nastavenia home

Ideme do menu v ponuke hore tam zadáme jednotlivé stránky umiestnenie  1!!!
Rozšírenie shortcode nejde v tejto verzii!! Treba ho vypnúť v rozšíreniach nezabudni!!!

Image Content Addon jeden z 55 addonov

Tak takto on chytá pavúkov na okne

filadelfi.eu