Tu končil náš revír pri chatke Kortmanke pod Čiernym vrchom