Považská Bystrica,
Lánska

+421908669018
info@company.com

Lovu zdar


Poľovníctvo v okrese Pov.Bystrica

Peknú publikáciu vydal Milan Húževka a kolektív o poľovníctve v okrese Považská Bystrica. Bola vydaná v roku 1995. Od tých čias sa veľa zmenilo aj poľovníctvo na Slovensku.

OPK PX

OPK - Považská Bystrica Podhlinie 1159/15 017 01 Považská Bystrica OPK Považská Bystrica Telefónne číslo: 042 434 0028 Číslo na fax: 042 434 0028

SPZ člen SPK nestačilo len SPZ?

Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len „SPZ“) je podľa § 80 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona. SPZ sa ako člen Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK) podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

Ako ďalej, takto to dopadlo....

Názor poľovníckej verejnosti na činnosť orgánov SPZ, SPK pod vedením nominanta SMER – SD p. Lebockého.

O nás

Územie okresu Považská Bystrica sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenska. Južnú hranicu okresu vytvárajú Strážovské vrchy s dominujúcim Strážovom 1213 m. n. m.a delí územie od okresu Prievidza. V rámci ochrany prírody bola vytvorená oblasť CHKO, ktorá patrí do oblasti Javorníkov. Rozložené sú v nej údolia riečok Papradňanky a Maríkovky, Dešnianky a Bielej vody.

Čítaj ďalej

Team

Filadelfi

Tvorba webu

Edo

Pomocník

Jozef

Pozorovateľ

Evita

Revizor

TABS

Ako sa poľovalo

Poľovná zver sa v našom poľovnom revíri neprideľovala, okrem jeleňov, a to len počas jelenej ruje. Žiadne knihy ani hlásenia do vstupe do revíru neexistovali a predsa bol poriadok. Po ulovení zveri sa ihneď muselo nahlásiť do 24 hodín poľovnému hospodárovi. Takto sme mali v povolenke aj odstrel hlucháňa. Mal som veľmi dobrého priateľa lekára, ktorý nebol poľovník, ale rád išiel so mnou do lesa a tak som ho pozval aby sa išiel pozrieť na hlucháňa v mesiaci apríl, vtedy som už poznal spôsob poľovania na tohto vzácneho vtáka. Nie jeden krát s kamarátom sme pozorovali tokajúceho hlucháňa, ktorého tokanisko sme našli podľa smoly a trusu kde hradoval. Všetko som vysvetlil môjmu lekárovi – kamarátovi ako sa môžeme dostať k tokajúcemu hlucháňovi. Ráno za tmy o jednej v noci sme prišli blízko tokaniska na hrebeni nad Čičmanmi, kde som vedel kde je tokanisko. Mal som brokovnicu s nábojom so 6,2 brokmi. Len čo sme prišli na kraj bukového lesa, začalo svitať a už sme počuli tokajúceho hlucháňa. Tak ako som mu vysvetlil postup ako sa dostať k tokajúcemu hlucháňovi, keď brúsil vždy po dvoch až troch krokoch sme sa dostali k buku, kde sme zažili nádherné predvádzanie sa tokajúceho hlucháňa. Zacielil som brokovnicu a vystrelil, hlucháň vzlietol a ostalo hrobové ticho. Uisťoval som kamaráta, že som ho iste trafil, ako sme debatovali spustila sa hustá hmla, miestami bol ešte sneh. Chodíme chodíme a na snehu som zbadal kus čierneho dreva, keď sme sa priblížili bol to môj ulovený hlucháň! Po nahlásení a ukázaní môjho úlovku poľovnému hospodárovi, som hlucháňa dal preparovať do Žiliny v Budatíne pánovi Cingelovi z Kláštora pod Znievom a je v bezchybnom stave dodnes. Sám pán Cingel ho išiel hneď odvážiť. Pre jeho veľkosť vážil 3,4 kg a mal 23 pier na chvoste. Neskôr som sprevádzal našich poľovníkov, aby videli tokajúceho hlucháňa a stala sa mi nepríjemná vec, kolegu poľovníka som doviedol k tokajúcemu hlucháňovi a ako sme sa dívali na tú krásu on zdvihol brokovnicu a bez povolenia vystrelil a zastrelil tohto prekrásneho hlucháňa. Prišli sme do Považskej Bystrice k nášmu poľovnému hospodárovi a ako to dopadlo viete si asi predstaviť. Bola to pre mňa nepríjemná záležitosť.

Read More

Vábiči

Posted on 31. januára 2018 0 V meste Rhodes v Parc Animalier de Saint-Croix sa tento rok konal XIX. ročník Majstrovstiev Európy vo vábení jeleňov. Traja najlepší vábiči ktorí postúpili z Majstrovstiev Slovenska vo vábení jeleňov Halali 2016 v poradí Majster Slovenska Róbert Štanceľ, Ing. Jaroslav Mlynárik a Ladislav Kuric boli reprezentovať našu krajinu na francúzskej pôde.

Read More

Mor diviakov

Africký mor ošípaných (AMO) je vírusové ochorenie domácich ošípaných, európskych a amerických diviakov, a afrických divo žijúcich svíň (bradavičnaté, diviak pralesný, ..). Toto ochorenie bolo prvotne rozšírené v krajinách subsaharskej Afriky. Do Európy bol AMO prvý krát zavlečený v 50. rokoch minulého storočia a to pravdepodobne kuchynským odpadom leteckej dopravy z afrických štátov.

Read More

Bylinka všeliek

Repík lekársky (Agrimonia eupatoria) bol pre svoje liečivé účinky dobre známy už od dôb antického Grécka. Nazýva sa aj konopenec alebo eupatoria – toto pomenovanie je odvodené od Mithridata Eupatora, kráľa Ponta, ktorý v I. storočí pred naším letopočtom zaviedol túto rastlinu do liečby ochorení.

Read More

Reálne časy

Analizuj svoju výkonosť

Na Slovensku z roka na rok dramaticky klesá počet tetrovov hlucháňov. Na viacerých lokalitách tento nádherný vták úplne vyhynul a na ďalších je na pokraji vyhynutia. Tento alarmujúci stav pritom poukazuje na ďalší oveľa závažnejší problém - problém zničených horských ekosystémov. Napriek tomu, že je vlk na Slovensku zákonom chránený, loviť ho treba. Teda tak hovoria poľovníci, ktorí chcú týmito krokmi udržať populáciu vlka na určitom čísle, a chrániť tak jeleniu zver.

Nečítaj ďalej

Čo robíme....

"Do lesa nechoď, kto nemáš citu, ničivé snahy kto máš! Vyhni stromu, zveri lúk svitu, ak ich v srdci nemáš!"

Kontakt SK

2019 © https://filadelfi.eu/polovnictvo All Rights Reserved.