Blog

CHKO

Hlavnú časť CHKO Strážovské vrchy tvoria usadené horniny rozličných tektonických jednotiek, predovšetkým vápenca a dolomitov. Štruktúra sa prejavuje bohatstvom tvarov, cez šošovkovitú bradlovú štruktúru obidvoch Manínov, až po bralné príkrovové dosky - Strážov, Sonicie, Vápeč..

 

Information

All images are for demonstration purpose only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Unsplash. If you want to use those, you may need to provide necessary credits. Please visit Unsplash for details.