CHKO

Hlavnú časť CHKO Strážovské vrchy tvoria usadené horniny rozličných tektonických jednotiek, predovšetkým vápenca a dolomitov. Štruktúra sa prejavuje bohatstvom tvarov, cez šošovkovitú bradlovú štruktúru obidvoch Manínov, až po bralné príkrovové dosky - Strážov, Sonicie, Vápeč..

 


Vytlačiť   E-mail